Mluvené slovo je prázdné, jen co člověk napíše, zůstává.