Mluvené slovo je prázdné, jen co člověk napíše, zůstává.

Červenec 2012