Mluvené slovo je prázdné, jen co člověk napíše, zůstává.

Listopad 2011